Budowa nowego osiedla jak zorganizować ruch na drodze?

AndreasGoellner / Pixabay

Budowa nowego osiedla oznacza zmianę organizacji ruchu, do której projekt przygotować mogą doświadczeni specjaliści, na przykład https://mzmartech.pl/. W przypadku tego typu inwestycji niezbędne bowiem będzie przygotowanie wniosku o pozwolenie wraz z nowym projektem organizacji ruchu. Za organizację ruchu odpowiedzialne są zarządcy danej drogi. Ale oni jedynie akceptują przedłożone im projekty, bo dokumentacja przygotowywana jest przez doświadczonych architektów.

Organizacji ruchu drogowego to rozwiązania, których celem jest bezpieczne i skuteczne przemieszczanie się pojazdów i pieszych na różnych drogach. Aby tak było, należy przede wszystkim wykonać i zamontować między innymi oznakowania pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także sygnalizację świetlną. Ale zanim będzie można je rozstawiać, niezbędne jest przygotowanie projektu organizacji ruchu, który musi zostać zaakceptowany przez zarządcę danej drogi.

Projekt organizacji ruchu to dokumentacja techniczna, w której zawarte są gotowe wytyczne dotyczące geometrii drogi oraz form organizacji ruchu, które są rekomendowane przez projektanta. Taki projekt jest przygotowany na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań intensywności ruchu pojazdów na danym odcinku, a także potencjalnych zagrożeń, które mogą się pojawić.

Urzędnicy (zarządzający daną drogą) mogą przedstawiony im wniosek z projektem organizacji ruchu zatwierdzić w części lub w całości, odesłać w celu wprowadzenia poprawek lub też całkowicie odrzucić. Dlatego najlepiej jest powierzyć wykonanie projektu organizacji ruchu specjalistom (na przykład https://mzmartech.pl/), których wiedza i doświadczenie zminimalizuje ryzyko odrzucenia wniosku czy konieczności wprowadzania do niego różnych zmian.

Wyróżnić można aż trzy rodzaje projektów organizacji ruchu. Pierwszym jest projekt stałej organizacji ruchu (dotyczy na przykład nowo wybudowanej drogi lub zmian na istniejącym już jej odcinku), następnie projekt czasowej organizacji ruchu (na przykład przy wprowadzaniu tymczasowych rozwiązań związanych z robotami drogowymi lub wydarzeniami kulturalnymi, gdy trzeba jakiś odcinek drogi publicznej wyłączyć z ruchu), a na końcu uproszczony projekt organizacji ruchu (tworzy się go wtedy, gdy konieczne jest wykonywanie prac powtarzalnych, ale o niewielkich znaczeniu, na przykład sprzątanie pasa drogowego lub montaż słupków kilometrowych).

Możesz również polubić…