Czym jest knaga?

terribium / Pixabay

Pod pojęciem knagi znajduje się specjalne okucie (czyli innymi słowy metalowe elementy, które służą do mocowania olinowania – przykładowo sztagów bądź wang – na jachcie lub żaglowcu), które występuje powszechnie na pokładach jednostek pływających. Knaga służy do unieruchamiania różnego rodzaju lin ruchomego olinowania. Do lin tych zalicza się między innymi liny cumownicze, liny takielunku, fały i inne – jedynym warunkiem jest to, aby były to liny elastyczne, wykonane z tworzywa sztucznego bądź włókien roślinnych, jako że tylko takie liny można ciasno owinąć wokół knagi bądź w niej zacisnąć. Użycie okucia tego typu umożliwia zarówno szybkie, sprawne, jak i w pełni pewne unieruchomienie liny, a także – gdy tylko zajdzie taka potrzeba – równie szybkie jej zwolnienie, Okucie to montowane jest do do wzmocnionych fragmentów na pokładzie, masztów nadbudówek i tym podobnych elementów. Okucia wykorzystywane do knagowania lekko obciążonych lin mogą także występować elementach takich jak rumel, bom itp.

Knaga – różne rodzaje

Okucia te występują w różnych kształtach, wyróżniać je też może sposób montowania. Główny podział wyróżnia knagę zwykłą oraz knagę zaciskową. Ta pierwsza, czyli zwykła, nazywana jest także knagą rożkową. Jest to najpopularniejszy typ knag. Knaga zwykła jest elementem w skład którego wchodzą dwa płaskie rogi, które ustawione są w przeciwnych kierunkach. Pośrodku może, ale nie musi występować przerwa. Lina obkładana jest na niej węzłem knagowym.
Spośród knag zaciskowych wyróżnić możemy knagę klinową, knagę rowkową oraz knagę szczękową. Ta pierwsza zwana jest także palcową i używana jest zwykle na małych jednostkach śródlądowych. Lina w tym typie okucia wciskana jest wzdłużnie w rowek o zmniejszającej się średnicy, dzięki czemu możliwe jest samozaciskanie się liny i jej trwałe unieruchomienie. Knaga rowkowa unieruchamia linę przez wciśnięcie jej w rowek o karbowanej powierzchni. Nie ma tam ruchomych elementów. Knaga szczękowa składa się z dwóch ruchomych i karbowanych elementów, pomiędzy którymi mocowana jest lina. Umożliwia ona ruch liny, ale tylko w jednym kierunku.

 

Możesz również polubić…